Press "Enter" to skip to content

یک باجه از یک شعبه هر بانک ، میز خدمت روشندلان می شود

بانک مرکزی به مناسبت روز نابینایان با دعوت از اعضای«انجمن نابینایان ایران» و «نمایندگان بانک های تجاری» با ارائه اقدامات بانک ها، پیشنهادها و درخواست های نمایندگان روشندل را به منظور ارایه بهتر خدمات توسط شبکه بانکی جویا شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: