Press "Enter" to skip to content

کاهش هشدار دهنده نرخ بارداری در سراسر جهان

مطالعات نشان می‌دهد که تعداد بارداری‌ها در سراسر جهان به طرز چشمگیری کاهش داشته و شماری از کشورها را با امکان کاهش جمعیت مواجه کرده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: