Press "Enter" to skip to content

ولی تیموری معاون گردشگری شد

علی اصغر مونسان در حکمی ولی تیموری را به سمت معاون گردشگری منصوب کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: