Press "Enter" to skip to content

وزیر جهاد کشاورزی وارد خراسان جنوبی شد

وزیر جهاد کشاورزی به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی روز جمعه وارد این استان شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: