Press "Enter" to skip to content

وداع زودهنگام هر دو نماینده ایران در روز نخست

رقابتهای جودو جایزه بزرگ ازبکستان با شکست و حذف هر دو نماینده کشورمان در تاشکند آغاز شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: