Press "Enter" to skip to content

نقاشی طبیعی خداوند در پاییز (عکس)

تصویر هوایی یکی از جنگل های ترکیه در فصل پاییز.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: