Press "Enter" to skip to content

نبض بازار با مردم

با بازگشت نسبی آرامش به بازار، مردم اعتقاد دارند با همراهی می‌توان با عبور از مشکلات شرایط بهتری را در پیش گرفت.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: