Press "Enter" to skip to content

مردم غزه خود را برای مشارکت گسترده درتظاهرات بازگشت آماده می‌کنند

مردم غزه برای بیست و نهمین هفته متوالی خود را برای مشارکت گسترده در تظاهرات بازگشت امروز جمعه در مرزهای این منطقه آماده می کنند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: