Press "Enter" to skip to content

محله های قجری طهران؛ از عودلاجان تا چال میدان

تهران – ایرنا – پایتخت که امروز ۲۲ منطقه و ۳۷۶ محله دارد در عهد قاجار با پنج منطقه همه روزهای تلخ و شیرین تاریخ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاریخ ایران را در قلب خود به ثبت رسانده است.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: