Press "Enter" to skip to content

لباس های دورریز به مواد ساختمانی ضدآب و آتش تبدیل می شوند!

محققان دانشگاهی با بازیافت لباس های دورریز موادی ابداع کرده اند که در برابر آتش و آب مقاوم است و در ساخت و ساز به کار می رود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: