Press "Enter" to skip to content

فیلمی که روی پنجره می چسبد و گرما را مسدود می کند!

محققان ماده ای اختراع کردند که مانند یک فیلم روی پنجره می چسبد و می تواند تا ۷۰ درصد گرمای نور خورشید را مسدود کند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: