Press "Enter" to skip to content

فوت یک راننده به علت روشن کردن گاز پیک نیک در داخل خودرو

سخنگوی سازمان اتش نشانی شهر تهران از فوت یک راننده به علت روشن کردن گاز پیک نیک در داخل اتاقک خودرو خبر داد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: