Press "Enter" to skip to content

طوفان “کالوم” ایرلند را در خاموشی فرو برد

طوفان “کالوم” همراه با بادهایی با سرعت بیش از ۱۱۰ کیلومتر در ساعت سراسر ایرلند را درنوردیده و باعث قطع برق بیش از ۳۰ هزار خانه و مغازه شده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: