Press "Enter" to skip to content

شیوع گسترده ویروس زیکا در هند

با تایید ۳۲ مورد ابتلا به ویروس زیکا در شهر “جایپور”، مرکز ایالات غربی “راجستان” هند این کشور بزرگترین شیوع ویروس زیکای خود را تا امروز به ثبت رسانید.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: