Press "Enter" to skip to content

رژیم صهیونیستی خواستار همکاری با کشورهای عربی در زمینه امنیت پرواز شد

بیروت-ایرنا-در ادامه روند عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارسT وزیر حمل و نقل این رژیم خواستار همکاری با این کشورها در زمینه های امنیت پرواز، حمل و نقل، تجارت هوایی و گردشگری شد.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: