Press "Enter" to skip to content

رضایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از تغییرات ورزشگاه آزادی

تهران – ایرنا – رئیس کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا از تغییرات ایجاد شده در ورزشگاه آزادی تهران ابراز رضایت کرد.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی:

رضایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از تغییرات ورزشگاه آزادی

تهران – ایرنا – رئیس کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا از تغییرات ایجاد شده در ورزشگاه آزادی تهران ابراز رضایت کرد.


(more…)