Press "Enter" to skip to content

توسعه ­وقف به تقویت مبانی مالی و اقتصادی نیاز دارد

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات وقف دانشگاه شهید بهشتی : وقف یکی از دیرپاترین و ماندگارترین سنت ها ی تاریخی بوده که همواره در فرهنگ و تمدن ایران – اسلامی حضور جدی داشته است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: