Press "Enter" to skip to content

ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان موسوم به اضطرار ملی در خصوص ایران را یک سال دیگر تمدید کرده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: