Press "Enter" to skip to content

تبدیل سلول های زخم به سلول های پوستی جدید

محققان در صدد برآمدند با استفاده از روش های جدید برای بازبرنامه ریزی سلول های موجود در زخم به سلول های پوستی جدید دست بیابند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: