Press "Enter" to skip to content

انتظار داریم نگاه مردم به مراکز نگهداری بیماران روانی تغییر کند

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: ما به دنبال این هستیم که زمینه بازتوانی مددجویان را فراهم کنیم و بر همین اساس، مقوله ورزش در مراکز اعصاب و روان مورد توجه مسئولان بهزیستی قرار دارد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: