Press "Enter" to skip to content

افتتاح پروژه خیرساز سرای دانشجویان در دانشگاه بیرجند با حضور وزیر علوم

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پروژه خیرساز سرای دانشجویان متاهل پروفسور به‌فروز افتتاح شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: